Prick och Fläck

Kajutan barnen önskade att få göra prickar och fläckar på figurerna Prick och Fläck, så vi skapade stora figurer att få trycka till på med potatisar.

Förskolan ska ströva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Lpfö 98/16

Matematik tillsammans med Prick och Fläck, vi upptäckte att prickarna på tärningen är likadana som Pricks. Barnen återskapade antalen prickar på tärningen av egna prickar.
Vi slog tärningen och tog fram lika många Prick och fläck figurer som prickarna på tärningen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos, mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring. Lpfö 98/16

Vattenblommor.

Måla blomma.
Lägger dem i vattnet.
Blommorna slår ut.

Vi började med att måla blommor, vi fyllde en skål med vatten, vek in blombladen och la ner de färdiga blommorna på vattenytan. Efter en stund slog blommorna ut, spännande tyckte barnen.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” LPFÖ 98/16

Potatis experiment

I boken Prick och Fläck trycker till gjorde de potatistryck, barnen önskade att de skulle få göra det. Vi provade på att dela potatis och måla på den för att sedan trycka på papper.

När vi skapat färdigt så hade vi potatis kvar och gjorde experiment med dem. I ena karaffen är det vatten och potatis och i den andra vatten, potatis och salt.

Vad händer? – potatisen som ligger i saltvattnet flyter upp.

Barnen satte då ord på och reflekterade över att det är saltet som lyfter potatisen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Lpfö 98/16

Ägget

Vi har fått förstoringsägg till förskolan. Ägget förstorar det barnen vill titta närmare på. Här upptäcker barnen glasprismor närmare på vårt ljusbord tillsammans med en pedagog.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Lpfö 98/16

Måla broar

Under samlingen så har vi kollat bilder på broar. Alla barn fick sedan ett papper, brunfärg och en roller. Med detta material så skapade vi broar. . Det här var en fortsättning av vårat projekt med bockarna bruse.  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” LPFÖ 98/16

Green Screen på Kajutan

Här provar vi på att använda Green screen på ett nytt sätt. Vi brukar använda vårt gröna tyg men idag provade vi att använda oss av en en blå låda.

Barnen valde en bakgrundsbild som här blev Stockholm. Titta gubben badar i vattnet! Barnen får vara källkritiska och fundera över kan man bada där? Kan gubben sitta upp i kyrktornet mm?

På gymnastiken i centrumlokalen provade vi på att analogt programmera varandra. Vi hade rörelsekort som låg i en rad på golvet och pratade om att vi kan styra varandra vad vi ska göra.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Lpfö 98/16

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Lpfö 98/16