Orange på utflykt med gympa

Idag travade vi iväg på utflykt i vårsolen. Vid Kvarnvägens lekpark stannade vi för att ha lite musik-gymnastik, och sedan åt vi den medhavda lunchen. Lasagnen smakade extra gott idag, när vi är på äventyr. Barnen såg en del skräp på vägen hit, så vi kom överens om att plocka upp en del på hemvägen. Vi har också undersökt spännande rör som leder vatten under vägen, och vi har haft besök av kajor som verkade tycka att vår mat luktade gott. Efter lunchen hann vi med en stund av valfri sysselsättning, som att gräva och klättra i träden och i rutschkanan.

”förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling” Lpfö18

Röd Läslyftet

Vi fortsätter arbetet med Sagan om de Tre små grisarna.
Idag har vi lekt Fågel, fisk och mittemellan. Vi har letat efter grisar och berättat vilken höjd vi hittade dem på.
” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum….form, grundläggande egenskaper hos mängder,mönster….samt att resonera matematiskt om detta
Lpfö18

Gula Villan ”Sång och sagosamling.”

Ellens boll med pinndockor.
Instrument.

På fredagen tog vi fram vår sagolåda där vi hittade sagor och sånger. Först fick vi lyssna på sagan om Ellen och hennes boll. Sen hittade vi många fina sånger som vi sjöng tillsammans. Som grädde på moset fick alla barnen ett instrument att spela på.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta…” Lpfö 18.

Gul ”v.14”

Trolldegshundar.
Baka.
Kompostina.
Pappis.
Plastis.
Plocka skräp.

Vi har haft en riktig bra vecka med härligt väder. Vi började veckan med att jobba med vårt projekt ”Ellen” och baka trolldegshundar och läste projektboken ”Ellens alla hundar”.
Vi fortsatte veckan med att prata om de olika sopmonstren ”kompostina”, ”Plastis” och ”Pappis”. Sen knöt vi ihop säcken, tog en promenad då vi plockade skräp och gick till sophuset och slängde skräpet.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling”. Lpfö 18.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 18.

Trygghetsvecka på Kajutan

Vi har läst Lilla nej boken och diskuterat att man har rätt att säga nej till tex en kram och att man har rätt att ha inflytande över sig själv. Vi diskuterade även hur man är en bra kompis och att man ska dela med sig.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenheten om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

Lpfö 18

Trygghetsvecka på Kojan

Vi har läst om kanin och igelkott säger stopp och sjungit kompissången. Efteråt bad barnen själva att vi skulle ta fram sångpåsen och fortsätta sjunga.

Förskolan ske ge varje barn förutsättning att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att utrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situationer

Lpfö 18

Kajutan planterar 🌱

På Kajutan har vi tillsammans planterat och sått fröer. Barnen fick själva ösa jord i krukan, hälla i frön och sedan vattna dom. Nu väntar alla med spänning om det kommer upp nånting 😃

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap och kunskaper om växter och djur. Lpfö18

Vardagsmatematik på Orange

Vi följer ett recept och räknar och jämför deciliter och matskedar. Vi blandar gul och röd färg i degen och den blir rosa. Sedan delar vi i lika delar så det räcker åt alla.

”Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld för att lösa vardagliga problem” ”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande” ”Lpfö18