Orange och sopsamlarmonsterna

På samlingen fick barnen lära sig att se skillnad på olika material som kan sorteras som tex papper,plast och matavfall
Efter samlingen projicerade vi ett sopsamlarmonster på väggen i ateljén, barnen fick komma överens om ett monster att måla tillsammans med en kompis
Efter att vi hade ätit en god lunch tillsammans så tog vid med oss sopor och mellanmålet och gick på en promenad. På promenaden stannade vi till och sorterade våra sopor vid återvinningsstationen. Sen tog vi oss till lekparken för att fylla på våran energi med vårat mellanmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor,natur och samhälle påverkar varandra, Lpfö18

Kajutan – matematik ute.

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (Lpfö 18)

Kompisvecka på Kojan

Vi började med att lästa om Kanin och igelkott. Sedan gick vi på utflykt. Igelkott försvann på vägen Kanin blev ledsen så vi fick hjälpa till att leta. Vi hittade igelkott i en lövhög, igelkott hade gömt sig eftersom Igelkottar gillar lövhögar.

Senare i veckan tittade vi på lärplattan på Igelkottar. Vi har även skapat egna igelkottar av lera och pinnarna vi plockade förra veckan.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
Lpfö 18

Gul ”Kompisvecka”.

Vi har läst böckerna om Kanin och Igelkott om hur vi är en bra kompis.
Vem är under filten? Från boken ”vänta på din tur”.
Barnkonventionen artikel 2.

Den här veckan fokuserar vi lite extra på hur vi är en bra kompis. Vi har läst böckerna ”vänta på din tur” och ”lika värde”.
Vi har också lekt en lek ”Vem är under filten?” Leken går ut på att barnen får säga en ramsa tillsammans. ”Vi undrar vem som ligger där? Tyst och stilla en kompis är. Vi vill få en ledtråd nu! Under filten vem är du?”
Kompisarna får gissa och sen kommer kompisen under filten fram.

Röd på skogsuppdrag

Vi har letat efter Allemansråttans kusiner som hade gömt sig i skogen. De fanns högt upp, nere på marken, framför och bakom träd samt bredvid kottar och pinnar. Genom att använda praktisk matematik har vi ökat förståelsen för olika begrepp. ” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp ” Lpfö 18