Gul, Uteaktiviteter.

Läsa böcker ute i solskenet.
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter…” Lpfö 18 
Skapa teckningar av fina blommor som vi hittat.  
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika material och redskap.” Lpfö 18
Måla med målarfärg.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.”  Lpfö 18.
Sortera i olika mönster.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring…” Lpfö 18

Vi får just nu spendera mycket tid utomhus. Så vi tar med undervisningen ut på gården. Vi har erbjudit både läsning, skapande och matematik.

Storsamling på Röd

Idag har hela Gula Villan sjungit tillsammans till gitarrkomp och rörelsekort. Pricken hade slarvat bort sina kompisar och morötter som vi också letade efter. ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att uttrycka och kommunicera i olika uttrycksformer som bild……rörelse,sång,musik…” Lpfö18

Tybblegården – skräpplockning

Denna vecka har vi städat i vår närmiljö. Vi deltar i Håll Sverige rent skräpsplockardagar.
Här är en liten del av det skräp vi hittade när Kajutan och endel av Kojan barnen gick till golfskogen.

” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.” Lpfö18

Kajutan – Matematik

” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. ” Lpfö 18

Vi möts för att lyfta begrepp som storlek, antal, färg och form. Vilka byxor är störst? Vilka är minst? Vad är då de två par byxorna i mitten?

Lådorna har olika färger, former och storlekar och rörde vi på de så lät det.
– vad kan det vara i dem?

Orange tar med lunchen på utflykt

Vi gick till golfskogen och tog lunchen med oss. Spännande och mysigt att äta ute. Några satt vid bordet, och halva gänget valde varsin sten att sitta på.

Vi hade utsikt över golfbanan, så Lena J gav barnen en grundlektion i golfens fantastiska värld😉.

Vi letade insekter under grenar och stenar, och hittade gråsuggor, larver och myror . När vi kikade närmare på myrorna, såg vi att de bar på mat som de hittat, och på ägg.

Min bok Kojan

Varje vecka får ett barn ta med sig en bok till förskolan som barnet får visa upp och läsa för sina kompisar, sedan läser vi boken tillsammans om barnet vill. Syftet med veckans bok är att inspirera barn till att läsa böcker och på så vis stimulera deras språk- och skriftutveckling. Barnen utvecklar också sin förmåga att berätta för andra i gruppen (på sitt eget vis), vilket stärker deras självkänsla.

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
• självständighet till sin egen förmåga
• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften” Lpfö 18