Green Screen på Kajutan

Här provar vi på att använda Green screen på ett nytt sätt. Vi brukar använda vårt gröna tyg men idag provade vi att använda oss av en en blå låda.

Barnen valde en bakgrundsbild som här blev Stockholm. Titta gubben badar i vattnet! Barnen får vara källkritiska och fundera över kan man bada där? Kan gubben sitta upp i kyrktornet mm?

På gymnastiken i centrumlokalen provade vi på att analogt programmera varandra. Vi hade rörelsekort som låg i en rad på golvet och pratade om att vi kan styra varandra vad vi ska göra.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Lpfö 98/16

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Lpfö 98/16

Fiskar

Fiskar
Här sätter vi fast vatten.

Vi använde oss av projektorn för att visa barnen hur fiskar såg ut. Barnen fick skapa egna fiskar med kritor. Filmen av fiskarna var på under hela tiden när barnen målade sina bilder.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur..” LPFÖ 98/16

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” LPFÖ 98/16

Bamseloppet

Klara..Färdiga..Gå..
När vi kom i mål så fick vi ett bamsediplom och en bamsemedalj.
Vi fick blåbärssoppa och apelsinjuice för att värma oss.
Personalen på språng…

Under en förmiddag på sportlovet tog vi och sprang Bamseloppet tillsammans. Alla barn fick varsin nummerlapp, vi ställde oss vid start och följde de röda flaggorna på banan.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.” LPFÖ 98/16.

Experiment

Skittles experiment – tillsammans lade vi skittles på en rund tallrik, en cirkel. Vi hällde på vatten så att det nuddade skittles. Sedan väntade vi en stund.

Barnen hade många tankar och reflektioner över vad de trodde skulle hända. Vi har gjort detta experiment några gånger tidigare för ett tag sedan.

Titta, det blir en regnbåge nu!

Var kommer färgen ifrån? – Den kommer ifrån skittles.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumenter, ställa frågor om och samtala… Lpfö 98/16

Kugghjulen

Snurrar.
Vi testar på olika sätt.

Detta är ett av våra pedagogiska material som är mycket populära just nu. De olika färgerna och konstruktionen lockar till ett nytt sätt att leka. Hur ska vi sätta ihop de olika delarna för att få hjulen att snurra? Vi testar olika sätt tillsammans.

 ”Förskolan  ska  sträva  efter  att  varje  barn  utvecklar  sin  förmåga  att  bygga,  skapa  och  konstruera  med  hjälp  av  olika  tekniker,  material  och  redskap.”    LPFÖ  98/16

Alla hjärtansdag den 14/2

Under denna vecka har vi pysslat inför Alla hjärtans dag. Barnen har tillverkat kort, målat, klippt, stansat mm.

Tillsammans har vi pratat om våra känslor vi kan känna i våra kroppar, med hjälp av vår känslolåda på Kajutan.

Vi har pratat om hur man är en bra kompis. Vad kan vi göra för våra kompisar på Kajutan om någon blir tex ledsen? Barnen hade många bra förslag:

  • kramas, men fråga kompisen först.
  • man måste lyssna på sin kompis
  • leka med varandra
  • äta tillsammans
  • läsa tillsammans
  • man får vara med.

Vi använde oss av fallskärmen och försökte att poppa popcorn (bollarna). Tillsammans kunde vi få bollarna att poppa men när vi försökte själva hände ingenting. En bra samarbetsövning där det blir tydligt att när vi hjälps åt så fungerar övningen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Lpfö 98/16

Vi fryser in vatten, vad händer?

Roligt att få lägga ner saker i vattnet.
”Oj vad kallt.”
”Det blev vatten”

En dag så frös vi in vatten på kojan. Många barn tyckte att det var spännande. Vi la tillsammans i olika material i vattnet och färgade vattnet till grönt. Några dagar senare så tog vi fram vattnet och upptäckte att det hade blivit till is.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska och fysikaliska processer” LPFÖ 98/16

Samernas nationaldag 6/2

Vi har uppmärksammat Samernas nationaldag tillsammans på Kajutan. Vi har lyssnat på jojk, pratat om renarna, kläderna – koltar.

Tillsammans så bakade vi Gáhkku som är ett samiskt tunnbröd.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och avsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning….    Lpför 98/16