En vecka på Kojan

Vi har fortsatt med projektet Bockarna bruse och utifrån det har tillverkat båtar. Barnens reflektioner när de såg vattnet rinna under bron var att:
Att båtar finns på vattnet.


Balansera ärtpåse på ryggen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.” Lpfö 98/16

Påskpyssel på Kojan.

Skittles experiment

Vad händer om man lägger skittles på en tallrik och försiktigt häller på vatten?
Åhh en regnbåge, utropade barnen på Kojan.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” Lpfö 98/16

Båtar

Kojan barnen har målat båtar. Vi har pratat om båtar och med hjälp av projektorn tittat på små och stora båtar.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 98/16

Vi sjöng sången ”här sitter vi och ror i vår lilla båt..”

”Stor våg, liten våg”

Brobygge

Vi fortsätter med vårat tema Bockarna Bruse, vi satte fast bron som vi målat så nu kan vi gå på bron över vattnet.


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Lpfö 98/16

Vattenblommor.

Måla blomma.
Lägger dem i vattnet.
Blommorna slår ut.

Vi började med att måla blommor, vi fyllde en skål med vatten, vek in blombladen och la ner de färdiga blommorna på vattenytan. Efter en stund slog blommorna ut, spännande tyckte barnen.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” LPFÖ 98/16

Måla broar

Under samlingen så har vi kollat bilder på broar. Alla barn fick sedan ett papper, brunfärg och en roller. Med detta material så skapade vi broar. . Det här var en fortsättning av vårat projekt med bockarna bruse.  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” LPFÖ 98/16

Fiskar

Fiskar
Här sätter vi fast vatten.

Vi använde oss av projektorn för att visa barnen hur fiskar såg ut. Barnen fick skapa egna fiskar med kritor. Filmen av fiskarna var på under hela tiden när barnen målade sina bilder.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur..” LPFÖ 98/16

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” LPFÖ 98/16