Rörelse på Kojan

Vi balanserade ärtpåsar, kröp i tunnel och gick balansgång.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
 motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande
Lpfö 18

Kojan lyser med ficklampor som Bu och Bä

Vi ringde till Kajutan eftersom de var på utflykt och frågade om vi fick låna deras ficklampor.
Vi lyste med ficklamporna på reflexer, ner i hål och innanför tröjor. Spännande tyckte barnen!

”förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” Lpfö 18

Kojan provar på Lera

Vi skapade med olika material.
Vi blötte leran med vatten med hjälp av diskborste. Jättekul!

” förskolan ska ge varje barnförutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” Lpfö 18

Yoga på Kojan

Vi åkte ut i djungeln med tåget, på vår resa såg vi olika saker som tex ett berg och en hund. Under resans gång gör vi de olika djuren i olika yoga positioner.

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande” Lpfö 18

Kojan dansar med sjalar

Vi dansade, svängde och kastade med sjalar. Vi kastade upp dom i luften, oj dom landade på vårt huvud.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande” Lpfö 18

Kojan- experiment med Skittels

Vi lade Skittels i en rund ring på en tallrik. Vi hällde vatten i mitten. Vad händer? Regnbåge!!

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” Lpfö 18

Kojan- Bu och Bä

Efter att vi läst boken Bu och Bä får besök så introducerade vi nytt lekmaterial kopplat till vårt projekt.
Barnen har här gjort egna stegar. Vi pratade om lägesbegrepp som tex över och under, vi räknade även stegpinnarna.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta.” Lpfö 18

Kojan Bä kom med frukt.

Bä kom med frukten när vi satt och lekte med degen.
Bä blir matad med frukt.

Bä kom med frukten till oss när vi satt och lekte med degen. Hon var lite hungrig så hon fick lite äpple av barnen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla fantasi och föreställningsförmåga.” LPFÖ 18

Kojan ”pinos jul”

Vi tittade på Pinos jul genom Polyglutt.

Polyglutt är ett digitalt bibliotek, då tittade vi på när Pino firade jul.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.” Lpfö 18