Kojan på fotbollsplanen

Påväg till fotbollsplanen upptäckte vi vattenpölar som vi hoppade i det var roligt när det skvätte vatten.
Vi sparkade och kastade boll till varandra.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande”
Lpfö 18

Kojan ny sångpåse

På sångsamlingen använde vi vår nya sångpåse, vi turades om att ta en sång ur påsen som vi visade för kompisarna och satte upp på flanotavlan.

” förskolan ske ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans” Lpfö 18

Kojan- Vi tittar på röda saker och målar med bilar.

Vi började med att titta i ”hemliga lådan” med röda saker, barnen fick även leta röda saker att stoppa ner i lådan.
Vi gick in i ateljén där det fanns röd färg, bilar och ett papper. Barnen var först lite undrande men körde sedan runt med bilarna i färgen, det blev spår. Vi pratade om pratbubblor och skrev upp vad barnen sa när de målade.

”förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form
” Lpfö 18

Kojan – Sagan om den lilla gumman

Tillsammans gjorde vi sagan om den lilla, lilla gumman. Vi lade ut bilderna till sagan på golvet och turades om att sätta upp rätt bild till texten vi läste.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften” Lpfö 18

Kojan – experiment

Vi har använt oss av lärplatran och tittat på när Tiggy gör experiment. Vad flyter och vad sjunker ?
Vi provade sedan att göra experimentet själva, spännande!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskap om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. ”
Lpfö 18

Digitala verktyg på Kojan

Vi använder appen ”tipp trapp träd” tillsammans och hade projektorn för att få upp det på väggen så att alla kunde vara med och skapa djur genom att göra olika former.
utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen” Lpfö 18