Plantera pumpor

Nu har vi äntligen planterat våra pumpor! Barnen visade ett stort intresse och alla ville vara med och hjälpa till.

Här lägger vi ner våra pumpor i jorden.
Vi har redan sett att de börja växa.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen,liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” LPFÖ 98/16

Dansa med sjalar

Vi kastade upp sjalar i luften och dansade.
Man kan göra på olika sätt

Vi tog fram våra sjalar och lyssnade på musik och dansade. Vi kastade upp sjalarna i luften och fångade dem på olika sätt, med händerna, huvudet, fötterna och ryggen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.” LPFÖ 98/16

Skräpplockar veckan.

Vi var ute och plockade skräp.
Vi hjälptes åt att hålla i påsen för att kunna slänga skräpet vi hittade.

Vi på kojan har deltagit i skräpplockar veckan. Då gick vi ut i samhället i Jönåker för att se om vi kunde hitta något skräp. Skräpet vi samlade la vi i våra påsar.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.” Lpfö 98/16

Sjösättning.

Vi fyllde en låda med vatten.
Vi la ner olika saker för att se om de flöt.
Nu sjösatte vi båtarna.

Idag tog vi fram en låda, den fyllde vi med vatten. Vi utforskade vattnet lite närmre genom att ta reda på om olika saker skulle flyta eller sjunka. Ett barn sa ”äpplet flyter som klossen.”

Vi fortsatte genom att äntligen få sjösätta våra båtar, barnen var så glada och sa ” de flyter”.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” Lpfö 98/16

Planterar gräs

Det var så roligt att vattna med de var lite svårt.

Vi tittade på bockarna bruse som skulle äta gräs. Vi blev nyfikna att plantera eget gräs till våra bockar.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” Lpfö 98/16

Läsa ”bockarna bruse” med hjälp av ugglo.

Vi tittade på bockarna bruse och riktiga bockar med hjälp av appen ugglo och projektorn.

Ugglo är en app som har olika sagoböcker, som ger barnen ett nytt sätt att uppleva sagan. Boken blir uppläst och visar bilder.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sitt intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att.. tolka och samtal om dessa.” Lpfö 98/16

Sagolådan

I sagolådan denna gång fanns Sagan om den lilla lilla gumman.

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
lpfö 98/16

En vecka på Kojan

Vi har fortsatt med projektet Bockarna bruse och utifrån det har tillverkat båtar. Barnens reflektioner när de såg vattnet rinna under bron var att:
Att båtar finns på vattnet.


Balansera ärtpåse på ryggen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.” Lpfö 98/16

Påskpyssel på Kojan.