Trygghetsvecka på Kojan

Vi har läst om kanin och igelkott säger stopp och sjungit kompissången. Efteråt bad barnen själva att vi skulle ta fram sångpåsen och fortsätta sjunga.

Förskolan ske ge varje barn förutsättning att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att utrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situationer

Lpfö 18

Skräpplockardag på Tybble.

”jag hitta glas, jag hitta en liten plast, jag hitta ett runt som ett däck på lekparken, jag hitta en stor skräp”

Barnen berättar

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

-förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

– förståelse för hur människor olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Lpfö 18

Experiment med Skittels

Vi började med att visa och prata om den här dokumentationen från förra gången vi experimenterade med Skittels. Sedan gjorde vi ett nytt experiment men den här gången använde vi mjölk i stället för vatten. Barnens reflektioner var att det blev en regnbåge men att det inte blev lika mycket färg med mjölk som med vatten. Gul syns inte sa barnen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för……. kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Lpfö 18

Kojan har boksamtal ute.

I veckan har vi haft boksamtal ute. Varje vecka får ett barn med sig en bokpåse hem som de ska lägga ner en bok i och ta med till förskolan. Boken får barnet visa upp och berätta om sedan läser vi den tillsamans i en liten grupp.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Arbetslaget ska främja barns förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning.

Lpfö 18