Kojan. Är allt vi kan se sant???

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
– förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
– intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa” Lpfö
18


Vi har jobbat med Green screen, ett digitalt verktyg vi har på vår lärplatta. Man väljer en bakgrunds bild och sedan kan man genom att fota barnen mot ett grönt tyg klistra in barnen i en bild eller film. Idag har vi använt oss av boken Bu och Bä får besök, barnen fick precis som katten sitta i trädet.

Tybblegården – skräpplockning

Denna vecka har vi städat i vår närmiljö. Vi deltar i Håll Sverige rent skräpsplockardagar.
Här är en liten del av det skräp vi hittade när Kajutan och endel av Kojan barnen gick till golfskogen.

” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.” Lpfö18

Min bok Kojan

Varje vecka får ett barn ta med sig en bok till förskolan som barnet får visa upp och läsa för sina kompisar, sedan läser vi boken tillsammans om barnet vill. Syftet med veckans bok är att inspirera barn till att läsa böcker och på så vis stimulera deras språk- och skriftutveckling. Barnen utvecklar också sin förmåga att berätta för andra i gruppen (på sitt eget vis), vilket stärker deras självkänsla.

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
• självständighet till sin egen förmåga
• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften” Lpfö 18

Kojan letar blå saker med Bu

Bu kom på besök med en hemlig låda med blå saker, i lådan fanns Bus kompis Dodo, en blå cirkel, en blå triangel, en stor blå kloss, en blå stekspade och en blå ärtpåse.
Vi letade även blå saker ute, där hittade vi bla en kratta, spade, boll, en stor pusselbit och sandleksaker.
Vi har också pysslat med blått silkespapper som vi satt fast på plast som var format som cirkel och rektangel.

”förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning….”
Lpfö 18