Kojan- Bu och Bä

Efter att vi läst boken Bu och Bä får besök så introducerade vi nytt lekmaterial kopplat till vårt projekt.
Barnen har här gjort egna stegar. Vi pratade om lägesbegrepp som tex över och under, vi räknade även stegpinnarna.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta.” Lpfö 18

Kojan ”pinos jul”

Vi tittade på Pinos jul genom Polyglutt.

Polyglutt är ett digitalt bibliotek, då tittade vi på när Pino firade jul.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.” Lpfö 18

Bu och Bä får besök.

Katter som barnen gjort.

I boken ”Bu och Bä får besök” får Bu och Bä besök av en liten katt. Spännande tyckte barnen, så vi skapade våra egna katter av toarullar, målarfärg och piprensare. Barnen fick välja vilken färg dem ville ha på sin katt.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 18

Skapa i lera.

En förmiddag på kojan skapade vi olika saker från våran fantasi i lera. Vi använde oss av olika material för att skapa olika mönster i leran.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 18

Bu och Bä hus

Bu och Bä har disco

Vi har under två veckor skapat ett Bu och Bä hus tillsammans. Vi har använt oss av olika tekniker och material. Alla barn på förskolan har bidragit för att Bu och Bä ska få ett hem. När huset stod färdigt invigde Bu och Bä med ett disco.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera medhjälp av olika tekniker, material och redskap” Lpfö 18