Experiment hjul

Kajutan har ett experiment hjul, barnen snurrar på hjulet för att se vilket experiment det blir.
Idag blev det kanel experimentet.
Varför blir inte fingret blött?
Det blir ett kanel finger, säger barnen.

Kanelen och vattnets egenskaper går inte bra ihop och då blandas inte dessa två ämnen så lätt.

En vecka på Kajutan

Denna vecka har barnen börjat påskpyssla.

Ledtrådsägg – på framsidan av äggen fanns det ledtrådar. Utav ledtrådarna skulle vi försöka lista ut vad som fanns i påskägget.
Tillsammans har vi börjat så lite olika frön. Barnen önskade att så tomater, bönor, paprika.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om vöxter djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” Lpfö 98/16
Rörelse i centrumlokalen.
Alla ekorrar byter bo.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin höksa och sirt välbefinnande.” Lpfö 98/16

Bok tillverkning

Kajutan barnen har utifrån vårat projekt Prick och Fläck, påbörjat att tillverka böcker och tidningar. Vi tog fram förstoringsglas och tittade i tidningen för att upptäcka hur de ser ut. Bilderna är uppbyggda av prickar av färgerna
– svart
– blå
– gul
– röd/rosa.
Målar verktygen vi använde oss av var tops. Barnen har påbörjat att ge böckerna titlar och skriver utifrån sina förutsättningar.

Tillsammans pratade vi om att barnen är både illustratörer och författare till deras böcker.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser….
Lpfö 98/16


Vattenkulor

Nya gula vattenkulor som med hjälp av ficklampor skapade en magisk lärmiljö.
Att få experimentera, känna, klämma och titta på vattenkulorna uppskattades av många barn.

Förskolans verksamhet ska främja leken, kreativitet och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Lpfö 98/16


Prick och Fläck

Kajutan barnen önskade att få göra prickar och fläckar på figurerna Prick och Fläck, så vi skapade stora figurer att få trycka till på med potatisar.

Förskolan ska ströva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Lpfö 98/16

Matematik tillsammans med Prick och Fläck, vi upptäckte att prickarna på tärningen är likadana som Pricks. Barnen återskapade antalen prickar på tärningen av egna prickar.
Vi slog tärningen och tog fram lika många Prick och fläck figurer som prickarna på tärningen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos, mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring. Lpfö 98/16

Potatis experiment

I boken Prick och Fläck trycker till gjorde de potatistryck, barnen önskade att de skulle få göra det. Vi provade på att dela potatis och måla på den för att sedan trycka på papper.

När vi skapat färdigt så hade vi potatis kvar och gjorde experiment med dem. I ena karaffen är det vatten och potatis och i den andra vatten, potatis och salt.

Vad händer? – potatisen som ligger i saltvattnet flyter upp.

Barnen satte då ord på och reflekterade över att det är saltet som lyfter potatisen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Lpfö 98/16

Green Screen på Kajutan

Här provar vi på att använda Green screen på ett nytt sätt. Vi brukar använda vårt gröna tyg men idag provade vi att använda oss av en en blå låda.

Barnen valde en bakgrundsbild som här blev Stockholm. Titta gubben badar i vattnet! Barnen får vara källkritiska och fundera över kan man bada där? Kan gubben sitta upp i kyrktornet mm?

På gymnastiken i centrumlokalen provade vi på att analogt programmera varandra. Vi hade rörelsekort som låg i en rad på golvet och pratade om att vi kan styra varandra vad vi ska göra.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Lpfö 98/16

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Lpfö 98/16