Ivar träffar en Tyrannosaurus

Vi har nu läst den första boken om Ivar, som är vår projekt bok.
vi pratade om vem som är författare och illustratör.

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.”
Lpfö 18


I boken läste vi att dinosaurier har 60 sylvassa tänder. Barnen ville att vi skulle klippa ut tänder till vår dinosaurie som tillsammans ska tillverka.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.” Lpfö 18

Vi skrev talet sextio med siffror och bokstäver och räknade till sextio.

Skogsutflykt

Vi balanserade och lekte Bockarna Bruse.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinations förmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin häksa och sjtt välbefinnande.” Lpfö 18
Upptäckte myror i luppen.
När vi lämnade skogen hade mycket material ifrån skogen med oss till förskolan.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemisk processer och fysikaliska fenomen.” Lpfö 18

Stopp händer

Stopp händer – barnen väljer att trycka sin hand eller måla av den. Tillsammans läser vi boken Stopp med kanin och igelkott och pratar om vad stopphanden betyder för oss.
Tillsammans gjorde vi en tankekarta om hur vill att en bra kompis ska vara på Kajutan.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sigbin inandra människors situation samt vilja att hjälpa andra.” Lpfö 18

Skapande utomhus.

Vi skapade våra bilder utomhus.

En solig dag på förskolan så bestämde vi oss för att ta ut vår ”ateljé” utomhus. Vi tog med olika färger och papper. Mycket uppskattat av barnen, många vackra bilder skapades.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förmåga att bygga,skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” LPFÖ 18

Pyjamasparty

Idag hade Kajutan Pyjamasparty, alla som ville kom i pyjamas till förskolan. Vi tackade av de barnen som ska sluta på Kajutan och börja på Gula villan efter sommaren.

Vi firade med frukt spett.
Vi avslutade även vårt projekt med Prick och Fläck, alla barn fick en sammanställning av vad vi arbetat med under detta år.

Men vem är detta?
Prick och Fläcks mamma kom och hämtade hem dom ifrån förskolan. Tack Svartis för att vi fick låna dina barn här på Kajutan.

Omröstning

Nu närmar sig slutet på vårt projekt med Prick och Fläck, idag fick barnen säga sitt angående böckerna vi arbetat med under detta år. Vilken bok har de tyckt
varit roligast, bäst eller tyckt om att arbeta med? Alla barnen fick varsin prick att lägga vid en av böckerna.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. ”

”Förskolan ska ströva efter att varje barn utvecklar sin förmåga och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.”

Lpfö 98 rev 2016