Konstruktion

Under eftermiddagen konstruerade barnen på Kajutan med klossar.
Det blev många olika konstruktioner och byggen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 18

Ivar träffar en diplodocus

Idag har vi introducerat en ny Ivar bok på Kajutan.
Ivar träffar en diplodocus.
Vi läste boken i halvgrupp för att sedan reflektera över innehållet tillsammans.

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter” Lpfö 18

FN-Dagen.

Förenta nationernas flagga.

Idag har vi uppmärksammat FN dagen, då pratade vi om FN-flaggan som symboliserar fred.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.” LPFÖ 18

Appen Quiver

Barnen har färglagt dinosaurien som finns på pappret, för att sedan öppna appen Quiver och scanna av bilden. Dinosaurien kommer då upp ur teckningen och börjar röra på sig.

Barnen använde sin finmotorik när de färglade teckningen och fundera på hur de skulle använda lärplattan så att de fick dinosaurien kom fram.

Förskolan ska ge varje barn barnförutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.” Lpfö 18