Kajutan – kvicksand

Förra veckan provade vi på att göra ny kvicksand. Denna gång använde vi oss av lera och vatten. Barnen uttryckte bland annat:

– oj vad de fastnar!
– mycket kladdigt var det.
– hjälp de fastnar i kvicksanden.
– detta var bättre kvicksand!

Kajutan – Ivars koja

Kajutan barnen har gjort ritningar på hur de ville att kojan skulle se ut.
Vi använde skruvdragaren.
Titta nu har vi byggt en egen koja likt Ivar gjorde i vår projekt bok.

”Förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.” Lpfö 18

Tybblegården – skräpplockning

Denna vecka har vi städat i vår närmiljö. Vi deltar i Håll Sverige rent skräpsplockardagar.
Här är en liten del av det skräp vi hittade när Kajutan och endel av Kojan barnen gick till golfskogen.

” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.” Lpfö18