Kojan på utflykt

Vi gick på utflykt för att se hur det såg ut vid ”vårt träd” på vintern, det va snö på marken.
Vi hittade snöblock som vi försökte bygga en snögubbe av, det var svårt att få dem att stanna kvar på varandra.
Titta vatten, och is. Det blev ett bra samtal om att vatten fryser till is när det är kallt.

– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap Lpfö 18

Jul på Kojan

Varje dag fiskar vi på Kojan upp ett kort ur vår julkalender. På korten står olika saker som vi får göra tillsammans tex titta på Pino på projektorn, hämta röda saker, hoppa 10 hopp…..
I julstrumpan har vi sångkort med julsånger som vi sjunger mycket.
Vi pysslar tomtar och stjärnor.

Sångsamling med olika material på Kojan.

En dag kom Pino in på samlingen med en sångpåse, spännande tyckte barnen. Alla barn fick turas om att ha Pino i knät och ta upp en sak ur påsen.
En annan dag blev det spontan sångsamling när vi satt och bläddrade i böcker, vi sjöng sånger om de olika djuren.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans” Lpfö 18