Kajutan – isägg

Kojan lyser med ficklampor som Bu och Bä

Vi ringde till Kajutan eftersom de var på utflykt och frågade om vi fick låna deras ficklampor.
Vi lyste med ficklamporna på reflexer, ner i hål och innanför tröjor. Spännande tyckte barnen!

”förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” Lpfö 18

Yoga på Kojan

Vi åkte ut i djungeln med tåget, på vår resa såg vi olika saker som tex ett berg och en hund. Under resans gång gör vi de olika djuren i olika yoga positioner.

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande” Lpfö 18

Kajutan – ormbunke och lian

Efter att vi läst vår projekt bok så lyftes orden ormbunke och lian utifrån att barnen påvisat intresse och nyfikenhet kring dessa ord.
Stegosaurus favorit mat var ormbunke, vi tittade på och pratade om ormbunken. Barnen ritade ormbunkar.
Vi räknade hur många små blad det var på ormbunken.

Lian – barnen uttryckte att de önskar att vi har en lian på förskolan som de kunde svinga på.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka och åsikter så att de kan påverka sin situation.” Lpfö 18

Kojan dansar med sjalar

Vi dansade, svängde och kastade med sjalar. Vi kastade upp dom i luften, oj dom landade på vårt huvud.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande” Lpfö 18

Orange letar former.

Den här veckan har vi letat former. Vi använder ord som triangel, trekant, kvadrat, fyrkant, rund, cirkel mm. Vi har hittat massor av former både inne på Orange, och ute på formjakt i omgivningarna. Nu klipper vi former ur tidningar också!

Lpfö 18: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form…”