Kajutan gör former och går på spontan bäverjakt

Barnen fick tillsammans hjälpas åt att göra former. Här har dom gjort en triangel 🔼

Och en kvadrat 😊 ⏹

En rektangel

Ute på våran promenad stannade vi till vid ån och kollade på alla träden som hade ramlat. Barnen trodde det var bävern som hade varit där och fällt ner träden. När vi kom tillbaka hem så tittade vi på film och bilder på bävern. Ett barn sa – Den har orangea tänder! Och den har en ”paddel” till svans! En del av barnen tyckte bävern såg lite läskig ut.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik. Lpfö18

Trygghetsvecka på Kajutan

Vi har läst Lilla nej boken och diskuterat att man har rätt att säga nej till tex en kram och att man har rätt att ha inflytande över sig själv. Vi diskuterade även hur man är en bra kompis och att man ska dela med sig.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenheten om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

Lpfö 18

Trygghetsvecka på Kojan

Vi har läst om kanin och igelkott säger stopp och sjungit kompissången. Efteråt bad barnen själva att vi skulle ta fram sångpåsen och fortsätta sjunga.

Förskolan ske ge varje barn förutsättning att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att utrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situationer

Lpfö 18

Kajutan planterar 🌱

På Kajutan har vi tillsammans planterat och sått fröer. Barnen fick själva ösa jord i krukan, hälla i frön och sedan vattna dom. Nu väntar alla med spänning om det kommer upp nånting 😃

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap och kunskaper om växter och djur. Lpfö18

Vardagsmatematik på Orange

Vi följer ett recept och räknar och jämför deciliter och matskedar. Vi blandar gul och röd färg i degen och den blir rosa. Sedan delar vi i lika delar så det räcker åt alla.

”Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld för att lösa vardagliga problem” ”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande” ”Lpfö18

Skräpplockardag på Tybble.

”jag hitta glas, jag hitta en liten plast, jag hitta ett runt som ett däck på lekparken, jag hitta en stor skräp”

Barnen berättar

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

-förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

– förståelse för hur människor olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Lpfö 18