Restaurang lek

Vårat kök på Kajutan har fått nytt material för att kunna utvecklas till en restaurang lek. Tillsammans reflekterade vi över vilka restauranger vi besök och vad man kan äta där.


Vi kommer att utveckla denna lekmiljö och tillföra mer material under denna process tillsammans med barnen.
Bu och Bä hus

Bu och Bä har disco

Vi har under två veckor skapat ett Bu och Bä hus tillsammans. Vi har använt oss av olika tekniker och material. Alla barn på förskolan har bidragit för att Bu och Bä ska få ett hem. När huset stod färdigt invigde Bu och Bä med ett disco.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera medhjälp av olika tekniker, material och redskap” Lpfö 18

Kojans Myror

Måla myror
Våran myrstig.

Vi har skapat myror av kritor och pennor. Vi använde oss av färgerna svart, brun och röd. Vi hjälptes tillsammans åt att sätta fast myrorna i myrstigen.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 18

Vulkan och Diplodocus

I boken Ivar träffar en Diplodocus är det en vulkan med. Barnen ville vi skulle göra en egen vulkan på Kajutan. Så idag gjorde vi experiment tillsammans. Spännande!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.” Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” Lpfö 18Här är Ivar och Diplodocus Doris.
Vi skapade Diplodocus skelett efter att ha läst boken. Barnen satte ord på skelett och fossil. Att dinosaurierna är utrotade och inte finns längre.

Makey makey

Vi provar på makey makey, vi spelar piano med frukter, folie och vatten.
Hur fungerar det?
Krokodilklämmorna sättes fast mellan makey makey (kretskort) och ett ledande föremål, som tex folien, frukten eller vatten. Vi jordar oss själva genom att hålla i en krokodilklämma för att sedan börja spela.

Genom att använda och prova på makey makey har barnen på ett lekfullt sätt fått prova på digitalt skapande och utforska fysiska världen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förmåga att upptäcks och utforska teknik i vardagem.” Lpfö 18

Konstruktion

Under eftermiddagen konstruerade barnen på Kajutan med klossar.
Det blev många olika konstruktioner och byggen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 18

Kojans myrstack

Vi limmade och tryckte fast.
Här är kojans egna myrstack.

I vårat projekt Bu och Bä så möter dem myror på deras picknick. Av naturmaterial som vi hade samlat på vår promenad skapade vi en myrstack.

Förskolan ska ge varje barn föruttsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 18