Gula Villan skapar barnens trädgård

Idag har vi påbörjat projekt bygga barnens trädgård. Tillsammans med barnen har vi skapat skyltar och sätter upp staket runt trädgården. Tanken är även att barnen ska få skapa en skylt och ett rep ska sättas runt. Vi kommer även tillföra olika material så som luppar, vattenkannor och böcker om växter och skapa en miljö för lärande tillsammans med barnen.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska
processer och fysikaliska fenomen” (Lpfö18)

Matematik på Röd

Skräpplockning Röd

Idag har vi letat skräp. I lekparken hittade vi plast, papper, fimpar, snus och trasiga saker.
Man ska kasta i soptunnan.
Tänk om ett djur vill äta?!
Soptunna finns där. Ser de inte?
Fimpar är farliga. Blä. Man kan bli sjuk.
Om man kastar rätt kan det bli andra saker.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling ” Lpfö18

Gula Villan återbrukar

På eftermiddagen spikade vi ihop en återhämtningskoja med hjälp av gardinstänger och lite tyg. Utifrån barnens initiativ och idéer kommer kojan användas som en plats där man kan vila eller gå undan om man behöver. När värmen närmar sig kommer madrasser, kuddar och boklåda flytta in i kojan.

Röd planterar blomfrön

Idag har vi börjat att sätta blomfrön. Vi har tittat på hur fröerna ser ut från början och vad dem behöver för att kunna växa.
Vi måste göra hål så de kan andas.
Hålen är deras lungor.
Vi behöver vattna.
Mycket jord så de inte fryser.
Vi måste titta så de inte är hungriga.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp….” Lpfö18

Röd Läslyftet

Vi fortsätter arbetet med Sagan om de Tre små grisarna.
Idag har vi lekt Fågel, fisk och mittemellan. Vi har letat efter grisar och berättat vilken höjd vi hittade dem på.
” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum….form, grundläggande egenskaper hos mängder,mönster….samt att resonera matematiskt om detta
Lpfö18

Gula Villan ”Sång och sagosamling.”

Ellens boll med pinndockor.
Instrument.

På fredagen tog vi fram vår sagolåda där vi hittade sagor och sånger. Först fick vi lyssna på sagan om Ellen och hennes boll. Sen hittade vi många fina sånger som vi sjöng tillsammans. Som grädde på moset fick alla barnen ett instrument att spela på.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta…” Lpfö 18.