Vi sjunger på Orange

Vi gjorde en gran av pinnar från skogen.

Nu övar vi luciasånger för fullt på Orange. Men favoritlåten är ändå den om ”maskinen”. Några föräldrar har frågat efter texten, och den kommer här:

”Vi bygger en maskin, och den är så stor och fin. Den har många små delar, och armar som vevar. Vi matar den med plopp, men ibland så tar det stopp. Och då får man väl byta en propp”

Poppis på Orange

Just nu är det populärt att jobba med ris och kastanjer på Orange. Ösa, mäta, räkna och sortera, och skapa. Riset har barnen färgat med karamellfärg.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förståelse för rum, tid och form och grundläggandeegenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.” Lpfö18

Gymnastik

Idag använde vi fallskärmen på gymnastiken. Vi övade att samarbeta och att följa instruktioner. Det var en härlig upplevelse att låta den enorma skärmen bölja upp och ner, krypa under, och rulla en boll ovanpå.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande” Lpfö 18