Gula Villan skapar barnens trädgård

Idag har vi påbörjat projekt bygga barnens trädgård. Tillsammans med barnen har vi skapat skyltar och sätter upp staket runt trädgården. Tanken är även att barnen ska få skapa en skylt och ett rep ska sättas runt. Vi kommer även tillföra olika material så som luppar, vattenkannor och böcker om växter och skapa en miljö för lärande tillsammans med barnen.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska
processer och fysikaliska fenomen” (Lpfö18)

Gul ”v.21”

planterar pumpor.
lite mer plantering
På promenad i närområdet.
springer i vattenpölen.

den här veckan har vi fortsatt projekt Ellen genom att plantera. Ellen kom med fröer som vi plantera tillsammans. Vi gick också en promenad tillsammans, då vi såg massor av djur. En sovande katt, en katt som hälsade på oss och en stor och liten hund. Vi har också använt oss av det digitala förstoringsglaset och tittat på saker på avdelningen exempel, fruktskal, fruktkött och olika delar på kroppen, huvud, mun hår och handen.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.” Lpfö 18.

Gul ”v.20”

Vi plockade blommor.
Måla utomhus.

Den här veckan har vi läst i vår projekt bok ”Blommor från Ellen”. Ellen plockar blommor till sin mamma som fyller år. På gul har vi plockat blommor och laminerat tillsammans med barnen. Tillsammans har vi också prata om blommornas färger och hur de ser ut. Spännande. Vi har också tittat på blommorna med digitala förstoringsglaset. Vi tog också med oss målarfärg ut och måla ute på vårat staffli.

”Förskolam ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap,kunskaper om växter…” Lpfö 18.
”Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att…dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.” Lpfö 18.
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 18

Gul ”v.19”

Bluebot, Programmering i förskolan.
Barnen får själv välja vilken bild de vill programmera BlueBot.
Vi introducera en ny projektbok.
Vi plockade blommor som Ellen gjorde i boken
Vi satte blommorna i en ”vas”.

Vi började veckan med att programmera med vår BlueBot. Barnen får själva välja vilken bild BlueBot ska åka till. Vår docka Ellen kom och hade med sig tre blommor som hon hade plockat till sin mamma. Så fick vi boken ”Blommor från Ellen” som vi läste tillsammans en riktigt rolig vecka.

”…får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande” Lpfö 18.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter… samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.” Lpfö 18

Gul ”v.16”

Ellen kom på besök och tog med sig sin bok och Rörelsekort.
vi pratade om vår formjakt.
Vi skapade collage tillsammans.

Den här veckan har vi fått besök av Ellen, hon hade med sig rörelsekort som vi gympade tillsammans. Hon tog också med projekt boken ”Ellens alla hundar”. Den läste Ellen för oss.
Vi reflekterade tillsammans med barnen om formpromenaden vi tog och tittade på bilder vi tagit. En riktigt rolig och härlig vecka vi haft tillsammans här på Gul.


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder….” Lpfö 18.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.” Lpfö 18.

Gula Villan återbrukar

På eftermiddagen spikade vi ihop en återhämtningskoja med hjälp av gardinstänger och lite tyg. Utifrån barnens initiativ och idéer kommer kojan användas som en plats där man kan vila eller gå undan om man behöver. När värmen närmar sig kommer madrasser, kuddar och boklåda flytta in i kojan.

Gul ”v.15”

Måla trolldegshundar.
Rörelsekort.
Hoppa tre skutt som Morris.
Triangel.
Cirkel.
Kvadrat.

Den här veckan började med att vi målade våra trolldegshundar som vi bakade förra veckan. Vi fortsatte med att ta fram rörelsekorten, där vi fick olika uppdrag. Vi tog en geometri promenad där vi letade efter former Cirkel, Triangel och kvadrat. Barnen hittade också andra former.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.” Lpfö 18.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 18.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla..förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter…rörelse.” Lpfö 18