Gula Villan återbrukar

På eftermiddagen spikade vi ihop en återhämtningskoja med hjälp av gardinstänger och lite tyg. Utifrån barnens initiativ och idéer kommer kojan användas som en plats där man kan vila eller gå undan om man behöver. När värmen närmar sig kommer madrasser, kuddar och boklåda flytta in i kojan.

Gul ”v.15”

Måla trolldegshundar.
Rörelsekort.
Hoppa tre skutt som Morris.
Triangel.
Cirkel.
Kvadrat.

Den här veckan började med att vi målade våra trolldegshundar som vi bakade förra veckan. Vi fortsatte med att ta fram rörelsekorten, där vi fick olika uppdrag. Vi tog en geometri promenad där vi letade efter former Cirkel, Triangel och kvadrat. Barnen hittade också andra former.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.” Lpfö 18.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 18.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla..förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter…rörelse.” Lpfö 18

Gula Villan ”Sång och sagosamling.”

Ellens boll med pinndockor.
Instrument.

På fredagen tog vi fram vår sagolåda där vi hittade sagor och sånger. Först fick vi lyssna på sagan om Ellen och hennes boll. Sen hittade vi många fina sånger som vi sjöng tillsammans. Som grädde på moset fick alla barnen ett instrument att spela på.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta…” Lpfö 18.

Gul ”v.14”

Trolldegshundar.
Baka.
Kompostina.
Pappis.
Plastis.
Plocka skräp.

Vi har haft en riktig bra vecka med härligt väder. Vi började veckan med att jobba med vårt projekt ”Ellen” och baka trolldegshundar och läste projektboken ”Ellens alla hundar”.
Vi fortsatte veckan med att prata om de olika sopmonstren ”kompostina”, ”Plastis” och ”Pappis”. Sen knöt vi ihop säcken, tog en promenad då vi plockade skräp och gick till sophuset och slängde skräpet.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling”. Lpfö 18.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 18.

Gul ”v.13”

”Ellens alla hundar”
Ritat påskägg
påskjakt
Leta ägg.

Vi började veckan med att jobba med vårat projekt med att läsa ”Ellens alla hundar”. En spännande bok där Ellen berättar om olika hundar som hon vill ha.
vi har också ritat ägg till äggjakten.
Vi avslutade veckan med att ha äggjakt och leta efter äggen vi ritat.
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för bilder och texter…” Lpfö 18.
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet..”
Lpfö 18.

Äggjakt 2021

Idag var det äntligen dags för ÄGGJAKT på Gula Villans förskola. Barnen på röd hade sen inna förberett 80 stycken målade ägg som påskharen hade gömt i morse. De äldsta barnen fick i uppdrag att ta hand om dom minsta så att alla skulle ha en möjlighet att hitta ägg. Mycket lyckad förmiddag med äggletande och påsklunch.

Gul v.12 ”Tema rocka sockorna”

Barnets bästa artikel 3 ”barnkonventionen”
Lika värde artikel 2 ”Barnkonventionen”
Vårtecken

Vi har haft tema ”Rocka sockorna” den här veckan, för att fira att vi alla är olika. Vi börja veckan med att läsa boken ”Barnets bästa” där kanin får bestämma allt vilket inte alltid så lätt.
Vi dansade in onsdagen med rocka sockorna låten och ritade strumpor.
Vi läste också boken ”lika värde” digitalt på polyglutt. Som om inte det var nog avslutade vi veckan med mycket sol och letade vårtecken.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur.” Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt för alla människors lika värde…” Lpfö 18.

Gul ”v. 11”

Kaffefilter experiment. Vi provar att hälla vatten på kaffefiltret för att se vad som händer.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap..enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Lpfö 18
Utelek.. ”Bilen kör fort”
Utelek i sandlådan och göra sandkakor.
Äta frukt utomhus är spännande och gott.
Ellens Boll med pinndockor.
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd…” Lpfö 18
Ellens boll med konkret material.
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd…” Lpfö 18.

Vi på gul har haft en riktigt skojig vecka och hunnit med mycket tillsammans. Vi började veckan med ett spännande experiment med kaffefilter vi hade målat på ett kaffefilter med tuschpenna sen hällde vi på lite vatten för att se vad som hände. Vi har spenderat tid på vår gård på baksidan och utforskat med olika lekar och använt oss av vår motorik. Framför allt njöt vi av solen som kom och hälsa på. Vi har läst om Ellen och hennes boll på olika sätt.

Gul ”baka playdo lera”

Blanda
nu ser den ut så här..
Känna och utforska.
Kavla, baka liten kaka.

Vi bakade tillsammans en ny playdo deg. Roligt att få vara med och hälla, ösa och se hur man gör.
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap… enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” Lpfö 18