Gul, Avslutning matematik.

Blå tallrik.
Gul blomma.
Grön tallrik.
Röd boll.

Vi på gul har under terminens gång jobbat med färgerna. Genom olika spel, mönster, former, begrepp och pyssel i ateljén. Idag avslutade vi vårt arbete med matematik genom att barnen fick varsitt kort med en av färgerna, gul, röd, grön och blå. Med hjälp av korten letade vi efter saker i dem färgerna. Vi fick också springa i vattenspridaren, det var skoj.

” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar.” Lpfö 18

Gul, Uteaktiviteter.

Läsa böcker ute i solskenet.
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter…” Lpfö 18 
Skapa teckningar av fina blommor som vi hittat.  
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika material och redskap.” Lpfö 18
Måla med målarfärg.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.”  Lpfö 18.
Sortera i olika mönster.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring…” Lpfö 18

Vi får just nu spendera mycket tid utomhus. Så vi tar med undervisningen ut på gården. Vi har erbjudit både läsning, skapande och matematik.

Storsamling på Röd

Idag har hela Gula Villan sjungit tillsammans till gitarrkomp och rörelsekort. Pricken hade slarvat bort sina kompisar och morötter som vi också letade efter. ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att uttrycka och kommunicera i olika uttrycksformer som bild……rörelse,sång,musik…” Lpfö18

Äggjakt på Gula Villan

Vi tjuvstartade lite med påskfirandet ute på gården. Påskharen har gömt massor av fina målade pappersägg på gården. Alla Gula Villans barn hjälptes åt att leta. De större barnen hjälpte de mindre. Till slut hittade vi inga fler, och då hjälptes vi åt att räkna. 59 av 60 ägg blev hittade, och alla som letat bjöds på kex.