Gula Villan Röd

Idag har vi provat att lägga russin i ett glas med kranvatten och i ett glas med kolsyrat vatten. I glaset med kolsyrat vatten ”dansade” russinen och i det andra glaset sjönk det till botten fort. Barnens tankar var att kolsyran hjälper russinen att simma. Bubblorna är som flytvästar. ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för…..enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”.Lpfö 18

Gula Villan Röd

Idag har vi varit i skogen och letat efter spår i snön. Vi hittade några hundspår och sedan tror vi att vi har hittat vart Allemansråttan bor. Den vågade nog inte gå ut idag eftersom det finns hundspår utanför. Den satt nog och spanade på oss…..

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga” Lpfö18

Gula Villan Röd

Vi önskar er en trevlig första Advent. Snart öppnar vi första luckan här på förskolan.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild….”Lpfö18

Vi sjunger på Orange

Vi gjorde en gran av pinnar från skogen.

Nu övar vi luciasånger för fullt på Orange. Men favoritlåten är ändå den om ”maskinen”. Några föräldrar har frågat efter texten, och den kommer här:

”Vi bygger en maskin, och den är så stor och fin. Den har många små delar, och armar som vevar. Vi matar den med plopp, men ibland så tar det stopp. Och då får man väl byta en propp”

Gula villan röd

Vi introducerar vårt nya läsprojekt. ”Pricken”. Vi har under hösten diskuterat normer och värden med hjälp av böcker och det här blir en fortsättning på det arbetet.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde”. Lpfö 18

Gula Villan Röd Teater

I torsdags var vi på dansföreställningen ”Drömmer jag?” Det var roligt och de strödde drömfrön över oss. Efteråt pratade vi om våra egna drömmar. Vilka drömmar har du?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga” Lpfö 18

Poppis på Orange

Just nu är det populärt att jobba med ris och kastanjer på Orange. Ösa, mäta, räkna och sortera, och skapa. Riset har barnen färgat med karamellfärg.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förståelse för rum, tid och form och grundläggandeegenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.” Lpfö18

Gula Villan Röd Kartongmatchen

Vi har fått i uppdrag av Kartongmatchen att räkna hur många sopkärl som finns på återvinningen. Vi räknade och det blev nio stycken. Vi tittade på vart soporna ska sorteras.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling” Lpfö 18