Gula Villan skapar barnens trädgård

Idag har vi påbörjat projekt bygga barnens trädgård. Tillsammans med barnen har vi skapat skyltar och sätter upp staket runt trädgården. Tanken är även att barnen ska få skapa en skylt och ett rep ska sättas runt. Vi kommer även tillföra olika material så som luppar, vattenkannor och böcker om växter och skapa en miljö för lärande tillsammans med barnen.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska
processer och fysikaliska fenomen” (Lpfö18)

Gul ”v.21”

planterar pumpor.
lite mer plantering
På promenad i närområdet.
springer i vattenpölen.

den här veckan har vi fortsatt projekt Ellen genom att plantera. Ellen kom med fröer som vi plantera tillsammans. Vi gick också en promenad tillsammans, då vi såg massor av djur. En sovande katt, en katt som hälsade på oss och en stor och liten hund. Vi har också använt oss av det digitala förstoringsglaset och tittat på saker på avdelningen exempel, fruktskal, fruktkött och olika delar på kroppen, huvud, mun hår och handen.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.” Lpfö 18.

Gul ”v.20”

Vi plockade blommor.
Måla utomhus.

Den här veckan har vi läst i vår projekt bok ”Blommor från Ellen”. Ellen plockar blommor till sin mamma som fyller år. På gul har vi plockat blommor och laminerat tillsammans med barnen. Tillsammans har vi också prata om blommornas färger och hur de ser ut. Spännande. Vi har också tittat på blommorna med digitala förstoringsglaset. Vi tog också med oss målarfärg ut och måla ute på vårat staffli.

”Förskolam ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap,kunskaper om växter…” Lpfö 18.
”Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att…dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.” Lpfö 18.
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 18

Orange på utflykt

Idag gick vi på Orange till lekparken bakom affären i Jönåker för att äta lunch och njuta av det fina vädret.

På vägen pratade vi om former och hittade både triangel, cirkel, kvadrat och rektangel på vägen till lekparken. Väl framme fick barnen som uppdrag att leta efter pinnar, pinnarna fick barnen sedan använda sig av för att konstruera former i sanden. Att man med hjälpas en kompis kan skapa en hexagon eller att man behöver tre pinnar till en triangel.Barnen tog sedan med sig detta i leken efter lunchen och skapade former i sandlådan. Väldigt roligt att se hur barnen vidareutvecklar sitt lärande tillsamman med andra.

Gul ”v.19”

Bluebot, Programmering i förskolan.
Barnen får själv välja vilken bild de vill programmera BlueBot.
Vi introducera en ny projektbok.
Vi plockade blommor som Ellen gjorde i boken
Vi satte blommorna i en ”vas”.

Vi började veckan med att programmera med vår BlueBot. Barnen får själva välja vilken bild BlueBot ska åka till. Vår docka Ellen kom och hade med sig tre blommor som hon hade plockat till sin mamma. Så fick vi boken ”Blommor från Ellen” som vi läste tillsammans en riktigt rolig vecka.

”…får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande” Lpfö 18.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter… samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.” Lpfö 18

Orange njuter av vårsolen

Vi har varit i skogen och grävt upp plankan, som vi spikat fast olika material på. Vi såg att frukten och papperet var försvunna, men plåt och plast var kvar. Mystiskt. Vi grävde ner den igen, för att se om det händer något mer.

Denna soliga onsdag packade vi vagnen med spagetti och köttfärssås, och gick på utflykt till lekplatsen. På vägen dit letade vi geometriska former. Det fanns gott om dem, nu när vi har fått upp ögonen för dem. Framme i parken körde vi ett gympapass till musik, klättrade i träd och smög i buskarna. Det fanns många småkryp och blommor där. Maskrosorna går att äta, men vi var mätta efter picknicken, så de fick stå kvar. En underbar dag i vårsolen!

Matematik på Röd