Experiment

Skittles experiment – tillsammans lade vi skittles på en rund tallrik, en cirkel. Vi hällde på vatten så att det nuddade skittles. Sedan väntade vi en stund.

Barnen hade många tankar och reflektioner över vad de trodde skulle hända. Vi har gjort detta experiment några gånger tidigare för ett tag sedan.

Titta, det blir en regnbåge nu!

Var kommer färgen ifrån? – Den kommer ifrån skittles.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumenter, ställa frågor om och samtala… Lpfö 98/16

Alla hjärtansdag den 14/2

Under denna vecka har vi pysslat inför Alla hjärtans dag. Barnen har tillverkat kort, målat, klippt, stansat mm.

Tillsammans har vi pratat om våra känslor vi kan känna i våra kroppar, med hjälp av vår känslolåda på Kajutan.

Vi har pratat om hur man är en bra kompis. Vad kan vi göra för våra kompisar på Kajutan om någon blir tex ledsen? Barnen hade många bra förslag:

  • kramas, men fråga kompisen först.
  • man måste lyssna på sin kompis
  • leka med varandra
  • äta tillsammans
  • läsa tillsammans
  • man får vara med.

Vi använde oss av fallskärmen och försökte att poppa popcorn (bollarna). Tillsammans kunde vi få bollarna att poppa men när vi försökte själva hände ingenting. En bra samarbetsövning där det blir tydligt att när vi hjälps åt så fungerar övningen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Lpfö 98/16

Samernas nationaldag 6/2

Vi har uppmärksammat Samernas nationaldag tillsammans på Kajutan. Vi har lyssnat på jojk, pratat om renarna, kläderna – koltar.

Tillsammans så bakade vi Gáhkku som är ett samiskt tunnbröd.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och avsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning….    Lpför 98/16