Restaurang lek

Vårat kök på Kajutan har fått nytt material för att kunna utvecklas till en restaurang lek. Tillsammans reflekterade vi över vilka restauranger vi besök och vad man kan äta där.


Vi kommer att utveckla denna lekmiljö och tillföra mer material under denna process tillsammans med barnen.
Vulkan och Diplodocus

I boken Ivar träffar en Diplodocus är det en vulkan med. Barnen ville vi skulle göra en egen vulkan på Kajutan. Så idag gjorde vi experiment tillsammans. Spännande!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.” Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” Lpfö 18Här är Ivar och Diplodocus Doris.
Vi skapade Diplodocus skelett efter att ha läst boken. Barnen satte ord på skelett och fossil. Att dinosaurierna är utrotade och inte finns längre.

Makey makey

Vi provar på makey makey, vi spelar piano med frukter, folie och vatten.
Hur fungerar det?
Krokodilklämmorna sättes fast mellan makey makey (kretskort) och ett ledande föremål, som tex folien, frukten eller vatten. Vi jordar oss själva genom att hålla i en krokodilklämma för att sedan börja spela.

Genom att använda och prova på makey makey har barnen på ett lekfullt sätt fått prova på digitalt skapande och utforska fysiska världen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förmåga att upptäcks och utforska teknik i vardagem.” Lpfö 18

Konstruktion

Under eftermiddagen konstruerade barnen på Kajutan med klossar.
Det blev många olika konstruktioner och byggen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 18

Ivar träffar en diplodocus

Idag har vi introducerat en ny Ivar bok på Kajutan.
Ivar träffar en diplodocus.
Vi läste boken i halvgrupp för att sedan reflektera över innehållet tillsammans.

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter” Lpfö 18