Utflykt till fotbollsplanen med fotbollar.

Här sparkar vi bollar med varandra och har skoj.

På våran utflykt till fotbollsplanen tog vi med oss bollar. Vi sparkade, kastade och sköt bollen i mål. Ibland var vi lite busiga och satt på bollen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande ” Lpfö 18

Uppstart av projektet Bu och Bä.

Bu och Bä i skogen.
Här hjälps vi åt att flytta Bu och Bä trädet.

Nu har vi börjat ett nytt projekt inne på kojan, där vi utgår ifrån böckerna Bu och Bä. Den här veckan var Bu och Bä i skogen och plockade blåbär. Tillsammans pratade vi om träden i skogen. Vi hjälptes åt att tillsammans flytta ”trädet” i ateljén till hallen, där ska Bu och Bä projektet växa fram.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild.” LPFÖ 18

Promenad till fotbollsplanen.

Detta hände på vår utflykt till fotbollsplanen. Vi åt frukt, sprang, hoppade i vattenpölar, tittade på blommor, lekte i fotbollsmålen.

”Barnen ska får förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.” Lpfö 18

Säga stopp

Vi läste boken om kanin och igelkott. Barnen får lära sig att säga stopp när kompisen gör någonting fel eller när de är någonting som inte känns ok.  

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet” LPFÖ 18

Skapande utomhus.

Vi skapade våra bilder utomhus.

En solig dag på förskolan så bestämde vi oss för att ta ut vår ”ateljé” utomhus. Vi tog med olika färger och papper. Mycket uppskattat av barnen, många vackra bilder skapades.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förmåga att bygga,skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” LPFÖ 18

Plantera pumpor

Nu har vi äntligen planterat våra pumpor! Barnen visade ett stort intresse och alla ville vara med och hjälpa till.

Här lägger vi ner våra pumpor i jorden.
Vi har redan sett att de börja växa.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen,liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” LPFÖ 98/16

Dansa med sjalar

Vi kastade upp sjalar i luften och dansade.
Man kan göra på olika sätt

Vi tog fram våra sjalar och lyssnade på musik och dansade. Vi kastade upp sjalarna i luften och fångade dem på olika sätt, med händerna, huvudet, fötterna och ryggen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.” LPFÖ 98/16