Kanin och Igelkott på besök på Kojan

Förskolan ska

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecka

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen”

Lpfö 18