Gul ”v.14”

Trolldegshundar.
Baka.
Kompostina.
Pappis.
Plastis.
Plocka skräp.

Vi har haft en riktig bra vecka med härligt väder. Vi började veckan med att jobba med vårt projekt ”Ellen” och baka trolldegshundar och läste projektboken ”Ellens alla hundar”.
Vi fortsatte veckan med att prata om de olika sopmonstren ”kompostina”, ”Plastis” och ”Pappis”. Sen knöt vi ihop säcken, tog en promenad då vi plockade skräp och gick till sophuset och slängde skräpet.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling”. Lpfö 18.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” Lpfö 18.