Trygghetsvecka på Kajutan

Vi har läst Lilla nej boken och diskuterat att man har rätt att säga nej till tex en kram och att man har rätt att ha inflytande över sig själv. Vi diskuterade även hur man är en bra kompis och att man ska dela med sig.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenheten om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

Lpfö 18