Orange planterar

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla … kunskaper om växter och djur” … Lpfö18

Fröna vi sådde växer och behöver mer plats för sina rötter.