Gul ”v.13”

”Ellens alla hundar”
Ritat påskägg
påskjakt
Leta ägg.

Vi började veckan med att jobba med vårat projekt med att läsa ”Ellens alla hundar”. En spännande bok där Ellen berättar om olika hundar som hon vill ha.
vi har också ritat ägg till äggjakten.
Vi avslutade veckan med att ha äggjakt och leta efter äggen vi ritat.
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för bilder och texter…” Lpfö 18.
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet..”
Lpfö 18.