Skräpplockning på Orange

Igår inledde vi skräpplockarveckan med att titta på en film om miljön från ”Håll Sverige rent” som handlade om vad allt skräp gör för vår planet. Barnen fastnade speciellt för hur djuren skadas av all plats och skräp som slängs i skogen. Barnen fick sedan sitta i mindre grupper och leta efter skräp på en bild vilket ledde till väldigt intressanta diskussioner bland barnen.

”Jag ringar in katten för den ska inte vara i trädet”

”Jag är världens bästa skräpdetektiv”

Idag på eftermiddagen gick vi ut i skogen bakom förskolan och tog på oss ”skräpglasögonen”. Vi hittade massor av skräp och passade även på att leka i skogen vid stora stenen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (Lpfö18)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling” (Lpfö18)