Skräpplockardag på Tybble.

”jag hitta glas, jag hitta en liten plast, jag hitta ett runt som ett däck på lekparken, jag hitta en stor skräp”

Barnen berättar

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

-förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

– förståelse för hur människor olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Lpfö 18