Gula Villan har fadderdag.

vattenlek.
samarbete.
kamratskap.

Idag på Gula villan har vi haft fadderdag där barnen hjälptes åt att ta hand om varandra från olika avdelningar.
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.” Lpfö 18