Gul, Avslutning matematik.

Blå tallrik.
Gul blomma.
Grön tallrik.
Röd boll.

Vi på gul har under terminens gång jobbat med färgerna. Genom olika spel, mönster, former, begrepp och pyssel i ateljén. Idag avslutade vi vårt arbete med matematik genom att barnen fick varsitt kort med en av färgerna, gul, röd, grön och blå. Med hjälp av korten letade vi efter saker i dem färgerna. Vi fick också springa i vattenspridaren, det var skoj.

” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar av egna och andras problemställningar.” Lpfö 18