Röd bakar muffins

Idag fick vi ankägg levererade. Barnen tyckte att äggen var fina och spännande. Efter att ha pratat om äggen och fått känna på dem ville barnen baka. Vi bestämde tillsammans att baka muffins. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation ”Lpfö 18

Så här fina blev muffinsen.