Gul, Uteaktiviteter.

Läsa böcker ute i solskenet.
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter…” Lpfö 18 
Skapa teckningar av fina blommor som vi hittat.  
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika material och redskap.” Lpfö 18
Måla med målarfärg.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.”  Lpfö 18.
Sortera i olika mönster.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring…” Lpfö 18

Vi får just nu spendera mycket tid utomhus. Så vi tar med undervisningen ut på gården. Vi har erbjudit både läsning, skapande och matematik.