Gula Villan firar förskolans dag.

Vi började med lite dans.
Blåsa såpbubblor.
Vi har gjort vacker fjäderkonst…
fina teckningar och flaggor.

Vi firade förskolans dag med dans, pyssel och skoj. Vi avslutade festen med glass.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.” Lpfö 18