Tybblegården – skräpplockning

Denna vecka har vi städat i vår närmiljö. Vi deltar i Håll Sverige rent skräpsplockardagar.
Här är en liten del av det skräp vi hittade när Kajutan och endel av Kojan barnen gick till golfskogen.

” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.” Lpfö18