Kajutan – Matematik

” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. ” Lpfö 18

Vi möts för att lyfta begrepp som storlek, antal, färg och form. Vilka byxor är störst? Vilka är minst? Vad är då de två par byxorna i mitten?

Lådorna har olika färger, former och storlekar och rörde vi på de så lät det.
– vad kan det vara i dem?