Min bok Kojan

Varje vecka får ett barn ta med sig en bok till förskolan som barnet får visa upp och läsa för sina kompisar, sedan läser vi boken tillsammans om barnet vill. Syftet med veckans bok är att inspirera barn till att läsa böcker och på så vis stimulera deras språk- och skriftutveckling. Barnen utvecklar också sin förmåga att berätta för andra i gruppen (på sitt eget vis), vilket stärker deras självkänsla.

förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
• självständighet till sin egen förmåga
• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften” Lpfö 18