Kojan ny sångpåse

På sångsamlingen använde vi vår nya sångpåse, vi turades om att ta en sång ur påsen som vi visade för kompisarna och satte upp på flanotavlan.

” förskolan ske ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans” Lpfö 18