Kojan- Vi tittar på röda saker och målar med bilar.

Vi började med att titta i ”hemliga lådan” med röda saker, barnen fick även leta röda saker att stoppa ner i lådan.
Vi gick in i ateljén där det fanns röd färg, bilar och ett papper. Barnen var först lite undrande men körde sedan runt med bilarna i färgen, det blev spår. Vi pratade om pratbubblor och skrev upp vad barnen sa när de målade.

”förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form
” Lpfö 18