Kojan – Sagan om den lilla gumman

Tillsammans gjorde vi sagan om den lilla, lilla gumman. Vi lade ut bilderna till sagan på golvet och turades om att sätta upp rätt bild till texten vi läste.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften” Lpfö 18