Kojan – experiment

Vi har använt oss av lärplatran och tittat på när Tiggy gör experiment. Vad flyter och vad sjunker ?
Vi provade sedan att göra experimentet själva, spännande!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskap om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. ”
Lpfö 18