Digitala verktyg på Kojan

Vi använder appen ”tipp trapp träd” tillsammans och hade projektorn för att få upp det på väggen så att alla kunde vara med och skapa djur genom att göra olika former.
utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen” Lpfö 18