På promenad med Bu och Bä.

Vi läser boken Bu och Bä på kalashumör.

Den här vecken har vi trygghets vecka där vi jobbar lite extra med normer och värden. Vi jobbar aktivt för att få kränkande behandlingsplanen delaktig i vår utbildning.

Vi gick på promenad med Bu och Bä och tog med oss boken ”Bu och Bä på kalashumör”. Där Bu och Bä är på kalas för sin kompis. Boken belyser om hur man kan vara snäll mot sina kompisar.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.” LPFÖ 18