Blåbär.

Barnen fick göra trolldegen.
När degen hade torkat måla vi våra blåbär med blå färg.

I projekt boken ”Bu och Bä i skogen” plockar Bu och Bä blåbär. Barnen fick vara med och göra egen trolldeg för att skapa sina egna blåbär.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningen att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” LPFÖ 18