Appen Quiver

Barnen har färglagt dinosaurien som finns på pappret, för att sedan öppna appen Quiver och scanna av bilden. Dinosaurien kommer då upp ur teckningen och börjar röra på sig.

Barnen använde sin finmotorik när de färglade teckningen och fundera på hur de skulle använda lärplattan så att de fick dinosaurien kom fram.

Förskolan ska ge varje barn barnförutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.” Lpfö 18