Vi utforskar med ägget

Vi använde oss av vårat digitala ägg och utforskade vår miljö. Oj, vad ägget förstorade och vad mycket mer vi såg!
Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen” Lpfö18