Vatten

Springa, hoppa och plaska!

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning..” Lpfö 18