Projekt – Dinosaurier

Vem har gått här?
Barnen fick använda sig av trolldeg och gå med dinosaurier i degen. Titta vilka spår det blev!

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.” Lpfö 18