Bu och Bä kommer med sångpåsen

En dag kom Bu och Bä till vår sångsamling. Med sig hade de sångpåsen. De turades om att ta upp sånger ur sångpåsen som vi kunde sjunga. Lite busiga var de också för de hoppade ner i sångpåsen och gömde sig!
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som drama , sång Lpfö18