Bu och Bä på promenad.

Idag fick Bu och Bä följa med på våran promenad, mycket uppskattat av barnen.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga.” LPFÖ 18