Skapande i vår utemiljö

Idag har vi arbetat med lera, ute under träden till musik.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”. Lpfö 18