Skogsutflykt

Vi balanserade och lekte Bockarna Bruse.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinations förmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin häksa och sjtt välbefinnande.” Lpfö 18
Upptäckte myror i luppen.
När vi lämnade skogen hade mycket material ifrån skogen med oss till förskolan.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemisk processer och fysikaliska fenomen.” Lpfö 18