Säga stopp

Vi läste boken om kanin och igelkott. Barnen får lära sig att säga stopp när kompisen gör någonting fel eller när de är någonting som inte känns ok.  

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet” LPFÖ 18