Studiedag

Under vår studiedag lyssnade vi på Margareta Öhman.

värdegrundsarbete – om hur normer och värden levandegörs i förskolan.
Kommunens fokus område just nu är Normer och värden.

Margareta Öhman kom även in på leken som är så viktig för alla barn. Leken kommer vi på Jönåkers förskola att arbeta extra med under denna termin.

I vår läroplan för förskolan Lpfö 18 står det:

För barn är det lek i sig som är viktig. i lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. på så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. lek stimulerar fantasi och inlevelse.”


(Margareta Öhman har gett ok till att vara med på bild på Jönåkers förskolas blogg.)