Stopp händer

Stopp händer – barnen väljer att trycka sin hand eller måla av den. Tillsammans läser vi boken Stopp med kanin och igelkott och pratar om vad stopphanden betyder för oss.
Tillsammans gjorde vi en tankekarta om hur vill att en bra kompis ska vara på Kajutan.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sigbin inandra människors situation samt vilja att hjälpa andra.” Lpfö 18