Skapande utomhus.

Vi skapade våra bilder utomhus.

En solig dag på förskolan så bestämde vi oss för att ta ut vår ”ateljé” utomhus. Vi tog med olika färger och papper. Mycket uppskattat av barnen, många vackra bilder skapades.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förmåga att bygga,skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” LPFÖ 18